Свържете се с нас! 

1618 София, ул. Пирин 28
тел./факс 02 / 955 76 83
тел./факс 02 / 955 62 21
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Абонаментна поддръжка

Абонаментната поддръжка предоставя на клиентите ни възможност за по-голяма надежност на печат и по-голяма предвидимост на финансовите нужди, както поради естеството на услугата, така и заради плановите профилактики и съответно откриване на проблеми. Това помага на клиентите да оптимизират своя работен процес, както и да балансират и предвиждат своите разходи.

Абонаментната поддръжка включва:

 • Време за реакция при авария.
  Регламентирано време за реакция и отстраняване на аварията.
 • Оборотни принтери.
  С цел осигуряване непрекъсната работа при сериозна авария на абоната веднага се предоставят за ползване оборотни принтери, ако ремонтът ще отнеме повече време.
 • Задължителни периодични профилактики и диагностики.
  С цел значително намаляне честотата на аварии, спестяване на голяма част от разходите за ремонт и увеличаване на активния живот на принтерите извършваме профилактики на място при абоната, включващи: 
  1. Основно разглобяване на печатащото устройство;
  2. Щателен технически преглед на всички блокове, модули и възли;
  3. Почистване и смазване;
  4. Механически и електрически регулировки и настройки със специализирани уреди и инструменти;
  5. Проверка съответсвието на електрическите и механическите параметри със спецификацията на производителя;
  6. Тестване в локален и комплексен режим на работа;
  7. Подробен технически отчет за текущото състояние на устройството.
 • Обслужване на място при абоната.
  Техническото обслужване се извършва на място при абоната, като всички разходи за транспорт са за наша сметка.
   

Абонаментна такса

Абонаментната такса зависи от типовете и броя принтери, от групирането им по работни центрове, от вида натоварване на различните групи устройства, както и от периода на профилактиране.Затова цените се договарят с всеки клиент индивидуално според изискванията му. Промени в договорите се правят по взаимно съгласие при промяна на работния процес.

Абонаментната такса включва:

 • труда
 • транспорта
 • смазочни и почистващи препарати
 • специализирани уреди и инструменти
 • реакция в рамките на няколко часа
 • възможност за оборотен принтер, при необходимост от по-продължителен ремонт
 • гарантирано качество на извършените ремонти
 • при системна профилактика малките дефекти се отстраняват, още преди да е настъпило аварийно спиране
 • своевременно предотвратяване на големи аварии и ремонти
 • 5% отстъпка от цените на частите и 10% отстъпка от цените на рециклиране на консумативите
 • при заявка за ремонт абонатите се ползват с предимство
 • без такса повикване.


ВАЖНО! 
Когато дадена фирма не е абонат, при авариен ремонт се заплащат:

 • такса повикване, при нужда от спешна реакция
 • пълния размер на вложените части и труда
 • пътните и командировъчни разходи.